Přeskočit na obsah

Požární sport

Sbor dobrovolných hasičů se snaží vychovávat si své nástupce. Kroužek mladých hasičů mohou navštěvovat děti již od 4 let. V současné době se na hasičské zbrojnici schází zhruba desítka dětí předškolního věku, dvě družstva mladších žáků, jedno družstvo starších a čtyři jednotlivci kategorie dorost/dorostenky. SDH Kuřim má své zastoupení také v kategorii muži a ženy. Kuřimský sbor dobrovolných hasičů je také pořadatelem hasičských závodů. Pro mládež již několik let pořádá soutěž zařazenou do okresní ligy mládeže. Pro dospělé pak, již taky tradičně, pořádá pohárovou soutěž těsně před Vánocemi pod názvem „O Vánočního Kapra“. Tyto akce by nebylo možné uspořádat bez sponzorských darů a také bez podpory města Kuřimi. Za tuto podporu velice děkujeme a doufáme, že naše spolupráce bude pokračovat i v dalších letech.

Družstva

  • Přípravka
  • Mladší žáci
  • Starší žáci
  • Dorost
  • Ženy „A“
  • Muži „A“
  • Muži „B“