Kulturní akce

V letošním roce jsou kvůli pandemii COVID postupně rušeny :-(

Budeme se na Vás těšit v příštím roce.

Sbor dobrovolných hasičů pořádá každoročně několik kulturních akcí pro občany města. Nejznámější pořádanou akcí jsou Hasičské krojované hody, které mají ve městě několikaletou tradici. Velice oblíbenou akcí se také staly Čarodky s hasiči, které každoročně navštíví stovky dětí. Tyto akce by nebylo možné uspořádat bez sponzorských darů a také bez podpory města Kuřimi. Za tuto podporu velice děkujeme a doufáme, že naše spolupráce bude pokračovat i v dalších letech.