Informace z Bezpečnostní rady města Kuřimi

11. března v 09:23

V souvislosti s nařízením Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 10. 3. 2020 proti šíření viru Covid-19 přijala Bezpečnostní rada města Kuřimi na svém jednání dne 10. 3. následující opatření a vydává následující informace.

Bezpečnostní rada města Kuřimi je vedena snahou maximálně ochránit před případnou nákazou nejzranitelnější skupiny obyvatel, tedy především seniory a osoby se zdravotními problémy.

Bezpečnostní rada města Kuřimi vyzývá všechny obyvatele města k zodpovědnému přístupu k vlastnímu zdraví a k ochraně zranitelných skupin obyvatelstva.

ZŠ Jungmannova

- s účinností od 11. 3. byla nařízením vlády zrušena výuka, rodiče informováni elektronicky

- právě probíhající lyžařský kurz bude dokončen, návrat žáků dle plánu v sobotu 15. 3.

- učitelé budou žákům zasílat elektronicky učivo k domácímu procvičování

- školní jídelna ZŠJ bude i nadále v částečném provozu (obědy pro MŠ)

- plánovaný zájezd žáků do Německa byl přesunut na září, zájezd do Anglie přesunut na neurčito

- ruší se Den otevřených dveří 27. 3.

- pronájmy externím subjektům nebyly zrušeny

- termín zápisu zůstává zatím nezměněn

 

ZŠ Tyršova

- s účinností od 11. 3. byla zrušena výuka, rodiče informováni písemně do ŽK

- ruší se Den otevřených dveří 13. 3. a Rodičovská kavárna

- ruší se pronájmy tělocvičen externím subjektům z důvodu nemožnosti zajistit dostatečnou sanitaci

- školní jídelna nevaří

- termín zápisu zůstává zatím nezměněn

 

Společenské a kulturní centrum Kuřim

- ruší se všechny kulturní akce ve velkém sále do 31. 3. (v předprodeji prodáno více než 100 vstupenek, případně je předpoklad překročení 100 účastníků)

- ruší se pronájmy velkého sálu externím subjektům do 31. 3. (v předprodeji prodáno více než 100 vstupenek, případně je předpoklad překročení 100 účastníků)

- ruší se provoz kina do 31. 3.

- ruší se Městský ples 13. 3. bez náhrady, vstupné se vrací od pondělí 16. 3.

- pokud bude možno zrušené akce uspořádat v jiný, pozdější termín do konce roku 2020, zůstávají vstupenky v platnosti, nebo je možno vrátit vstupné (informace o jednotlivých pořadech, případně vracení vstupného od pondělí 16. 3.)

- pokud nebude možno zrušené akce uspořádat v jiný, pozdější termín do konce roku 2020, vrací se vstupné (informace o jednotlivých pořadech, případně vracení vstupného od pondělí 16. 3.)

- vstupné se bude vracet od pondělí 16. 3., vstupné zaplacené v online prodeji bude vráceno na účet, vstupné z přímého prodeje se bude vracet na pokladně SKCK v hodinách předprodeje

 

Klub seniorů Kuřim

- činnost Klubu seniorů se do odvolání ruší, důvodem je snaha ochránit nejzranitelnější věkovou skupinu

 

Městská knihovna Kuřim

- provoz zůstane zachován, ruší se veřejně přístupné akce

 

Stálá expozice o historii města na zámku a Expozice štola pod Zárubou

- provoz zůstává zachován

 

Centrum sociálních služeb

- Dům s pečovatelskou službou není pobytové zařízení, osoby v DPS jsou ubytovány na základě nájemní smlouvy a nevztahují se na něj opatření pro domovy pro seniory, provoz DPS není omezen

- Bezpečnostní rada města Kuřimi doporučuje omezit návštěvy v DPS na minimum, v případě nezbytných návštěv je nutno chovat se zodpovědně a dodržovat základní hygienická opatření

- vydávání obědů pro třetí strany v DPS a centru služeb Jungmannova 950 bude s platností od čtvrtka 12. 3. omezeno pouze na odnos s sebou (netýká se seniorů, ale ostatních odběratelů), rozvoz obědů nezměněn

Wellness Kuřim

- provoz ve všech střediscích bude do případného dalšího opatření pokračovat

- tréninky Plaveckého klubu budou nejméně do pátku 13. 3. pokračovat

- školní plavání je zrušeno s výjimkou plavání mateřských škol

- provozovatel zintenzivní dezinfekci šaten a společných prostor

- další posouzení situace proběhne v pátek 13. 3.

 

Sportovní hala Kuřim

- provoz nepřerušen

- na všechny akce všech pořadatelů bude umožněn vstup nejvýše 100 osobám, zodpovídá pořadatel akce, provozovatel bude dodržování kontrolovat

- provozovatel zvýší hygienická opatření

 

Stadion Kuřim

- veškerých akcí se může zúčastnit nejvíce 100 osob, zodpovídá pořadatel akce, provozovatel bude dodržování kontrolovat

- fotbalový turnaj 21. 3. se za splnění výšeuvedeného opatření neruší

 

Zimní stadion Kuřim

- sportovních akcí se může zúčastnit nejvýše 100 osob

- veřejné bruslení je dočasně zrušeno

 

Městský úřad Kuřim

- činnost zachována

- z provozních důvodů bude omezena otevírací doba na osobních dokladech a registru řidičů i vozidel v úřední dny do 17 hodin