Info ohledně nouzového stavu

13. března v 07:05

SDH Kuřim se zapojuje do pomoci občanům Kuřimi. Jaké další dopady má nouzový stav na SDH?

Jelikož vláda vyhlásila nouzový stav, znamená to, že SDH Kuřim RUŠÍ plánované akce a to konkrétně Čarodky s hasiči a ligu mládeže. Obě akce se v letošním roce neuskuteční. Dále se do odvolání ruší všechny kroužky mladých hasičů. O obnově kroužků budou informovat jednotliví vedoucí mládeže.

Dále se po jednání Krizového štábu ORP Kuřim zapojujeme do pomoci občanům města.

Prioritně se bude jednat o seniory z Domova pro seniory (DPS), kterým bude za určitých podmínek zajištěn nákup potravin, tak aby byli tito spoluobčané co nejvíce chráněni před nákazou. V DPS bude probíhat průzkum kdo o tuto službu projeví zájem. Pokud se služba chytne, tak po domluvě s vedením Města Kuřim a odborem sociální péče, bude rozšířena i na seniory v celé Kuřimi, samozřejmě za splnění již dříve stanovených kritérií a podmínek.

Žádáme spoluobčany, kteří nám jsou ochotni nějakým způsobem pomoci, napište nám na info@sdhkurim.cz s informací jakým způsobem jste ochotni pomoci a kontakt na Vás. Prioritně sháníme ochranné pomůcky pro dobrovolníky v terénu. Konkrétně: roušky, respirátory, obleky Tyvek a desinfekční prostředky.

Předem děkujeme za jakoukoliv pomoc.